نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
662

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
يكشنبه 01 بهمن 1396 ساعت 18:19

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
279 42.1%
نامطلوب
186 28.1%
خوب
109 16.5%
متوسط
41 6.2%
باید کیفیت بالاتر برود
41 6.2%