نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
648

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
شنبه 01 مهر 1396 ساعت 12:56

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
274 42.3%
نامطلوب
181 27.9%
خوب
107 16.5%
متوسط
41 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
39 6%