نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
657

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
سه شنبه 16 آبان 1396 ساعت 23:27

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
276 42%
نامطلوب
185 28.2%
خوب
109 16.6%
متوسط
41 6.2%
باید کیفیت بالاتر برود
40 6.1%