نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
740

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
پنجشنبه 14 فروردين 1399 ساعت 08:34

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
301 40.7%
نامطلوب
225 30.4%
خوب
119 16.1%
متوسط
45 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
44 5.9%