نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
736

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
يكشنبه 29 دی 1398 ساعت 10:33

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
298 40.5%
نامطلوب
224 30.4%
خوب
119 16.2%
متوسط
45 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
44 6%