نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
643

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
يكشنبه 25 تیر 1396 ساعت 13:46

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
271 42.1%
نامطلوب
179 27.8%
خوب
107 16.6%
متوسط
41 6.4%
باید کیفیت بالاتر برود
39 6.1%