نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
744

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
جمعه 20 تیر 1399 ساعت 06:00

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
302 40.6%
نامطلوب
227 30.5%
خوب
120 16.1%
متوسط
45 6%
باید کیفیت بالاتر برود
44 5.9%