نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
671

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 ساعت 14:47

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
283 42.2%
نامطلوب
186 27.7%
خوب
112 16.7%
متوسط
42 6.3%
باید کیفیت بالاتر برود
42 6.3%