نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
732

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 17:58

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
295 40.3%
نامطلوب
224 30.6%
خوب
118 16.1%
متوسط
45 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
44 6%