نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
759

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 13:09

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
306 40.3%
نامطلوب
234 30.8%
خوب
121 15.9%
متوسط
46 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
46 6.1%