نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
726

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 ساعت 10:52

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
291 40.1%
نامطلوب
223 30.7%
خوب
118 16.3%
متوسط
44 6.1%
باید کیفیت بالاتر برود
44 6.1%