پروانه ها و مجوزها

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با انجمن


مجوز دریافت پروانه نشر کتاب
{japopup type="image" title="پروانه تاسیس انجمن ژئوپلتیک ایران" content="images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman.jpg" width="500" height="679"} {/japopup} {japopup type="image" title="نامه موافقت با تاسیس انجمن" content="images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman2.jpg" width="600" height="830"}{/japopup} {japopup type="image" title="پروانه تایید انجمن علمی" content="images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman3.jpg" width="500" height="718"}{/japopup}
پروانه تاسیس انجمن ژئوپلتیک ایران نامه موافقت با تاسیس انجمن پروانه تایید انجمن علمی

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با مجله ژئوپلیتیک


 

{japopup type="image" title="مجوز انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی ژئوپلتیک" content="images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_1.jpg" width="600" height="423"}{/japopup} {japopup type="image" title="پروانه فعالیت دفتر نشریه" content="images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_2.jpg" width="600" height="405"}{/japopup} {japopup type="image" title="مجوز درجه علمی - پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک" content="images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_3.jpg" width="500" height="710"}{/japopup}
مجوز انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی ژئوپلتیک پروانه فعالیت دفتر نشریه مجوز درجه علمی - پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 13 تیر 1392 ساعت 00:00