اساسنامه انجمن

فهرست مطلب
اساسنامه انجمن
فصل دوم- وظيف و فعاليتها
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
تمامی صفحات
بازدیدکننده محترم

شما می توانید اصل اساسنامه انجمن را بصورت فایل PDF مشاهده نمائید. جهت مشاهده این فایل اینجا را کلیک کنید.


فصل اول:کليات و اهداف

ماده1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه  کمی و کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه­هاي  مربوط به علم ژئوپلیتیک، و انجمن ژئوپلیتک ایران که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي­شود، تشکيل مي­گردد.

ماده 2: انجمن مو سسه­اي غير انتفاعي است و در زمينه­هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي­کند و از تاريخ ثبت داري شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده  قانوني انجمن مي باشد.

ماده3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی خیابان سمیه- جنب برج سپهر- ساختمان خاقانی- ورودی غربی- طبقه ششم واحد 46 مي باشد و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن­هاي علمي مي­تواند در هر منطقه از کشور تشکيل گردد.

تبصره: هيئت مديره مي­تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مرکز اصلي انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمي کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي­شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 02 شهریور 1390 ساعت 03:04