اصول اخلاقی مجله علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

  • PDF

در مجله علمی پژوهشی ژئوپلیتیک ضروری است که تمامی نویسندگان از نظر اخلاق حرفه ای خود را ملزم به رعایت چارچوب های شناخته شده و استانداردهای مربوطه در حوزه علم دانسته و مقالات ارسالی می بایست حاصل تلاش خود نویسندگان بوده و در صورت استفاده از سایر منابع علمی، رعایت قواعد صحیح رفرنس دهی که در راهنمای نویسندگان آورده شده، الزامی است.

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.