سرمایه ‌اجتماعي و خوداتكايي راهبردي در فرآيند توسعه و نوسازي ملي

چکيده

خوداتكايي راهبردي را مي‌توان به‌عنوان بخش اجتناب‌ناپذير سیاست‌گذاری راهبردي كشورهايي دانست كه در روند توسعه و نوسازي ملي قرار دارند. در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني كشورهايي توانستند موقعيت راهبردي و ژئوپليتيكي خود را ارتقاء دهند كه به نشانه‌هايي از خوداتكايي راهبردي دست یافته‌اند. در اين زمینه، مدل‌ توسعه با نشانه‌هايي از امنيت و سرمایه اجتماعي پيوند مي‌يابد. حوزهسیاست‌گذاری راهبردي تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازي در كشورهاي مختلف را بر اساس نشانه‌هاي خوداتكايي و سرمايه‌ اجتماعي تبيين نمايد. در اين مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتكايي راهبردي» و «سرمایه اجتماعي» به‌عنوان متغيرهاي مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازي ملي» متغير وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت‌هاي حكمراني جهاني با نشانه‌هايي از حكمراني خوب در كشورهاي پيراموني با يكديگر پيوند يابد، زمينه براي تحقق اهدافي همانند خوداتكايي راهبردي به‌وجود مي‌‌آيد.
واژه‌هاي کليدي:خوداتكايي راهبردي، سرمایه اجتماعي، سیاست‌گذاری توسعه، امنيت ملي، نظام جهاني.

اطلاعات بیشتر

  • نویسندگان:
    دکتر عباس مصلي نژاد -فوق دکترای سیاست‌گذاری راهبردی و استاد علوم سياسي، دانشگاه تهران

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه 05 آبان 1396 ساعت 17:54

نمایه فصلنامه ژئوپلیتیک در SCOPUS

به اطلاع خوانندگان محترم می رساند که فصلنامه ژئوپلیتیک در Scopus نمایه شده است. جهت مشاهده نامه بر روی لوگو کلیک کنید.

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک

صاحب امتياز: انجمن ژئوپليتيک ايران

مدير مسئول: دکتر محمد اخباري

سردبير: دکتر محمدرضا حافظ‌ نيا

دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

ويراستار: دكتر حسين مختاري هشي

ویراستار چکیده های انگلیسی: مهدی کریمی

اين فصلنامه براساس پروانه انتشار شماره ۱۲۴/۱۵۷۳ تاريخ ۸۴/۴/۲۹ هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر مي‌شود و به موجب مجوز شماره ۳/۲۹۱۰/۴۷۴ تاريخ ۸۳/۵/۲۶ کميسيون بررسي نشريات علمي کشور داراي درجه علمي ـ پژوهشي مي‌باشد.