اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اولین کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها حمیدرضا نصرتی 20
2 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ، گذشته ، حال ، آینده ؛ ایران حمیدرضا نصرتی 32
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 28
4 عشق به میهن، توتیای ایران امروز حمیدرضا نصرتی 61
5 روابط موثر ژئوپلیتیک پایه ی ایران و فرانسه؛ فرصت یا آسیب؟ حمیدرضا نصرتی 71
6 دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 87
7 کتاب ژئوپلیتیک شهری توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. حمیدرضا نصرتی 74
8 جغرافیا و سیاست: نقش دولتمردان و نظامیان در توسعه آموزش جغرافیا در ایران حمیدرضا نصرتی 65
9 پوتین، پطر ثانی حمیدرضا نصرتی 99
10 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 125
11 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 147
12 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 152
13 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 112
14 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 170
15 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 188
16 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 175
17 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 232
18 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 187
19 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 250
20 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 280