اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 46
2 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 29
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 20
4 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 44
5 لیست نامزدهای دهمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 47
6 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 27
7 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 27
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 26
9 اطلاعیه مهم حمیدرضا نصرتی 29
10 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 22
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 22
12 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 95
13 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 109
14 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی6) حمیدرضا نصرتی 109
15 کارگاه آموزشی مقاله نویسی حمیدرضا نصرتی 154
16 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 145
17 کارگاه آموزشی آنلاین حمیدرضا نصرتی 145
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 144
19 انتخابات و پدیده نوکیسه گی حمیدرضا نصرتی 153
20 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 149