اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 گزارش سفر علمی - فرهنگی به استان هرمزگان –سواحل مکران و استان سیستان و بلوچستان حمیدرضا نصرتی 64
2 پیام تبریک ارتقاء علمی دانشیاری به جناب آقای دکتر هادی ویسی حمیدرضا نصرتی 77
3 پیام تسلیت به استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامحسن حیدری حمیدرضا نصرتی 138
4 خروج ایالات متحده از سوریه و تمرکز ژئواستراتژیک بر حوزه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 147
5 تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 185
6 جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 234
7 نامزدهای نهمین دوره هیات مدیره و بازس انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 208
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 144
9 پیام تسلیت به استاد اجمند سرکار خانم دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 145
10 نقش مناطق آزاد در شرایط تحریم حمیدرضا نصرتی 129
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 124
12 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 124
13 ناسیونالیسم جنگ می آورد یا جنگ، ناسیونالیسم؟ حمیدرضا نصرتی 119
14 نشست علمی نقش مناطق آزاد در شرایط جدید تحریم حمیدرضا نصرتی 113
15 برگه وکالت حمیدرضا نصرتی 120
16 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 129
17 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 143
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 124
19 سومین بزرگداشت روز جهانی GIS در شرق کشور حمیدرضا نصرتی 141
20 نشست تخصصي مرز و مرزباني حمیدرضا نصرتی 160