اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران حمیدرضا نصرتی 13
2 مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر حمیدرضا نصرتی 19
3 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 27
4 سردشت قربانی استراتژی حزب بعث حمیدرضا نصرتی 58
5 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 88
6 چرا تجارت دریایی ایران و ونزوئلا مهم است؟ حمیدرضا نصرتی 90
7 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 97
8 انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی حمیدرضا نصرتی 103
9 راهبرد جغرافیای سیاسی / ژئوپلیتیکی حل بحران کرونا و بیماری های پاندمیک حمیدرضا نصرتی 97
10 پیام تبریک حمیدرضا نصرتی 79
11 بحران کرونا و تحول مفهوم امنیت ملی و بین المللی حمیدرضا نصرتی 132
12 اسلام، هویت ایرانی؛ تاثیرات ژئوپلیتیکی گذشته، حال؛ نقشه راه پیش رو حمیدرضا نصرتی 162
13 آیا مهره خوش شانس عراقی ها رای می آورد؟ حمیدرضا نصرتی 157
14 گردهمایی و نشست تخصصی گرامیداشت روز ملی خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 141
15 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 133
16 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 132
17 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 139
18 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 250
19 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 231
20 همايش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایداردر مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” حمیدرضا نصرتی 215