اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 لینک جدید فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 3
2 نظریه گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای در کشور حمیدرضا نصرتی 34
3 نشست تخصصی بررسی و نقد کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه استان گیلان حمیدرضا نصرتی 30
4 بازتاب خبری نامه جمعی از استادان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران در باره وضعیت کشور حمیدرضا نصرتی 103
5 به بهانه امضای کنوانسیون اکتائو قزاقستان دریای خـزر؛ بیـم ها و امیـدها حمیدرضا نصرتی 96
6 کتاب Seven critical lessons on geopolitics به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. حمیدرضا نصرتی 92
7 اولین کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها حمیدرضا نصرتی 161
8 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ، گذشته ، حال ، آینده ؛ ایران حمیدرضا نصرتی 112
9 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 77
10 عشق به میهن، توتیای ایران امروز حمیدرضا نصرتی 129
11 روابط موثر ژئوپلیتیک پایه ی ایران و فرانسه؛ فرصت یا آسیب؟ حمیدرضا نصرتی 123
12 دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 153
13 کتاب ژئوپلیتیک شهری توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. حمیدرضا نصرتی 118
14 جغرافیا و سیاست: نقش دولتمردان و نظامیان در توسعه آموزش جغرافیا در ایران حمیدرضا نصرتی 102
15 پوتین، پطر ثانی حمیدرضا نصرتی 144
16 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 168
17 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 185
18 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 199
19 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 159
20 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 221