اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 حکومت ها،کرونا و وفاق ملی حمیدرضا نصرتی 62
2 گفتگوی نهم حمیدرضا نصرتی 74
3 نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 85
4 تصاویری از برگزاری نشست هماهنگي همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي حمیدرضا نصرتی 78
5 مصاحبه حمیدرضا نصرتی 73
6 تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 66
7 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 58
8 راهنمای پرداخت وجه به همایش حمیدرضا نصرتی 42
9 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 28
10 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 70
11 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 68
12 موانع سیاسی عمده سد راه توسعه کشور واثرات ژئوپلیتیکی آن حمیدرضا نصرتی 103
13 همگرایی همسایگان شمالی حمیدرضا نصرتی 97
14 گفتگوی هفتم حمیدرضا نصرتی 90
15 سومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 86
16 دومین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 77
17 گفتگوی ششم حمیدرضا نصرتی 62
18 اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» حمیدرضا نصرتی 73
19 راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 67
20 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 57