اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 خودکشی دختر اصفهانی؛ اگر جغرافیا بود.... حمیدرضا نصرتی 49
2 تمدید کارت عضویت حمیدرضا نصرتی 26
3 همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 34
4 گزارش مجمع عمومی انتخابات انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 51
5 گزارش بازدید از مرکز مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان حمیدرضا نصرتی 44
6 سخنرانی علمی منطق تحولات خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 52
7 انتخابات شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 49
8 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 75
9 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 38
10 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 68
11 سخنرانی دکتر جواد اطاعت با عنوان: توسعه و توسعه نیافتگی در ایران حمیدرضا نصرتی 33
12 گزارش نشست تخصصی مرزبانی خراسان رضوی؛ مأموریت ها و جایگاه پژوهش درآن حمیدرضا نصرتی 32
13 هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حمیدرضا نصرتی 37
14 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 59
15 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 93
16 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 135
17 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 190
18 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 250
19 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 214
20 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 214