اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 107
2 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 91
3 همايش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایداردر مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” حمیدرضا نصرتی 86
4 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 75
5 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 161
6 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 119
7 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 128
8 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 91
9 آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان حمیدرضا نصرتی 89
10 گزارش تصویری نشست علمی نظریه قلمروسازی در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 104
11 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 79
12 جوابیه ای بر نامه دوم دکتر حسین پور مطلق حمیدرضا نصرتی 54
13 جوابیه ای بر حاشیه ای بر یک حاشیه حمیدرضا نصرتی 52
14 همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای حمیدرضا نصرتی 145
15 تصاویری از نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی حمیدرضا نصرتی 199
16 "توطئه قرن" حمیدرضا نصرتی 180
17 برگزاری کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 162
18 پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 163
19 معرفی محورهای همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای حمیدرضا نصرتی 147
20 نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی حمیدرضا نصرتی 120