اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 57
2 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 122
3 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 72
4 کانال تلگرامی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 100
5 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 113
6 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 119
7 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 138
8 همایش بین المللی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 245
9 میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96 حمیدرضا نصرتی 173
10 نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه حمیدرضا نصرتی 232
11 گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس حمیدرضا نصرتی 240
12 پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس حمیدرضا نصرتی 197
13 سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی حمیدرضا نصرتی 187
14 اطلاعیه چاپ کتاب حمیدرضا نصرتی 194
15 کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 179
16 اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 184
17 حلقه گمشده ژئوپلیتیک امنیت؛ ازگذشته تا دوران ما حمیدرضا نصرتی 269
18 برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 157
19 امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 199
20 تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران(به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز ) حمیدرضا نصرتی 252