میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96

  • PDF

میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال1396

 

با حضور:


دکتر محمد حسین پاپلی یزدی

دکتر مراد کاویانی راد

دکتر محمد حسن جعفریان

سرهنگ علیرضا نائم


زمان:  چهارشنبه 14 تیر ساعت 10 الی 12

 

مکان: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی- سالن باقر العلوم(ع)