دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد.

  • PDF

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه- محلی و منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران در تاریخ های 28  29 فروردین ماه 1397 و  با حضور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران، مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین اجتماعی، استاندار خراسان جنوبی، جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان در تالار ولایت دانشگاه بیرجند  برگزاری شد.