اطلاعیه

  • PDF

با توجه به اطلاع رسانی تمدید کارت عضویت به اعضای محترم انجمن در تاریخ های ۱۵ مهرماه ۹۷ و ۱ آبان ماه ۹۷ در سایت رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران و همچنین تمدید مجدد تا تاریخ ۱۰ آذر ماه 97در کانال رسمی اطلاع رسانی انجمن ژئوپلیتیک ایران، امکان صدور کارت برای اعضای محترمی که  حق عضویت خود را پس از تاریخ های فوق واریز نمایند وجود ندارد و کارت عضویت آنها از دی ماه ۹۷ صادر خواهد شد.
قابل توجه اینکه، ورود به جلسه مجمع عمومی صرفا با داشتن کارت عضویت معتبر امکان پذیر است.

لذا اعضای محترمی که کارت عضویت معتبر ندارند، جدا از حضور در محل برگزاری مجمع خوداری فرمایند.آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 16:13