پیام تسلیت به استاد اجمند سرکار خانم دکتر دره میرحیدر

  • PDF

استاد ارجمند سرکار خانم دکتر دره میرحیدر

ضایعه درگذشت همسر بزرگوارتان را  را به سرکار عالی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران