تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

در نخستین جلسه اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران، انتخاب سمت اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار و بر اساس رای گیری انجام شده، تفکیک وظایف اعضاء به ترتیب زیر مشخص شد:
- دکتر سید یحیی صفوی همامی به عنوان رئیس انجمن
- دکتر محمد اخباری به عنوان نایب رئیس انجمن
- دکتر حسین ربیعی به عنوان دبیر انجمن
- دکتر یاشار ذکی به عنوان خزانه دار
- دکتر هادی اعظمی به عنوان عضو هیأت مدیره                                                                                                        انجمن ژئوپلیتیک ایران ضمن سپاسگزاری از تلاش ها و زحمات اعضای هشتمین دوره هیأت مدیره و بازرسان انجمن، برای اعضای جدید هیأت مدیره آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.