دیدار اعضای اندیشکده ژئوپلیتیک فارابی دانشگاه فردوسی مشهد با آقای دکتر رحیم صفوی

  • PDF

دیدار اعضای اندیشکده ژئوپلیتیک فارابی دانشگاه فردوسی مشهد با آقای دکتر رحیم صفوی رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران که در مورخ چهارشنبه 15 آبان ماه 1398 در مشهد مقدس برگزار شد. در این جلسه در خصوص همکاری‌های فیمابین به ویژه نحوه برگزاری " همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی " بحث و تبادل نظر گردید.