پیام تبریک

  • PDF

جناب آقای دکتر سیروس احمدی....
عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس....
انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس را به شما و جامعه جغرافیدانان سیاسی تبریک عرض می‌کنیم. توفیق روز افزون جنابعالی را از پروردگار متعال آرزومندیم.   
هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

آخرین به روز رسانی در شنبه 14 دی 1398 ساعت 14:15