گزارش سفر علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد(شعبه ژئوپلیتیک خراسان رضوی) به انزلی

  • PDF

علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد(شعبه ژئوپلیتیک خراسان رضوی) به منظور شرکت درهمایش«آمایش سرزمین، جایگاه خزروچشم انداز توسعه گیلان»که در  3 و 4 آذر ماه در شهر انزلی برگزار گردید، صورت گرفت. میزبانی این دوره را انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه گیلان برعهده داشت.هدف از سفر علمی صورت گرفته ارائه مقالات و استفاده علمی از مباحث پژوهشی و تحقیقاتی در این همایش بود. همچنین نشست های علمی با اساتید و بازدیدهای علمی از مناطق مختلف استان گیلان بود.

برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید.

آخرین به روز رسانی در شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:25