تفکیک وظایف اعضاءهشتمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

در نخستین جلسه اعضاء  هشتمین دوره هیأت مدیره  انجمن ژئوپلیتیک ایران، انتخابات هیأت رئیسه انجمن با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و بر اساس رای گیری انجام شده، تفکیک وظایف اعضاء به ترتیب زیر مشخص شد:

- دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به عنوان رئیس انجمن

- دکتر یوسف زین العابدین  به عنوان نایب رئیس انجمن

- دکتر مراد کاویانی راد به عنوان دبیر انجمن

- دکتر جمال بافرانی به عنوان خزانه دار

- دکتر مهدی حسین پور مطلق به عنوان عضو هیأت مدیره

لازم به یادآوری است که  آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد به عنوان عضو هیأت مدیره و آقایان دکتر محمد اخباری و دکتر کیومرث یزدان پناه به عنوان اعضای علی البدل انصراف و آقای دکتر  مهدی حسین پور مطلق بر اساس کسب آراء به عضو اصلی هیأت مدیره و خانم دکتر مریم امیدی آوج و آقای دکتر سیروس احمدی نیز به عضویت علی البدل درآمدند.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 14 دی 1395 ساعت 10:58