اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
141 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 530
142 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 498
143 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 456
144 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 560
145 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 601
146 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 565
147 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 593
148 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 614
149 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 656
150 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 575
151 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 567
152 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی سید مصطفی هاشمی 470
153 سخنرانی علمی نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 490
154 بزرگداشت روز ملی خلیج فارس سید مصطفی هاشمی 505
155 نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 643
156 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک سید مصطفی هاشمی 564
157 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی حمیدرضا نصرتی 509
158 جاده ابریشم جدید و جایگاه ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 507
159 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 613
160 جلسه هم اندیشی و هم فکری به کار گیری فارغ التحصیلان رشته جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 561