اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
161 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 633
162 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 681
163 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 722
164 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 708
165 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 679
166 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 652
167 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 621
168 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 714
169 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 763
170 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 722
171 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 735
172 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 777
173 همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام حمیدرضا نصرتی 858
174 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک حمیدرضا نصرتی 723
175 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 731
176 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی سید مصطفی هاشمی 614
177 سخنرانی علمی نقش نیروی دریایی راهبردی در تامین امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 666
178 بزرگداشت روز ملی خلیج فارس سید مصطفی هاشمی 634
179 نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 809
180 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ توسعه ناحیه ژئوپلیتیک مکران از چابهار تا جاسک سید مصطفی هاشمی 717