اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
181 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 857
182 گزارشی ازسفر علمی _ فرهنگی به مناطق مرزی شرق و شمال شرقی استان خراسان رضوی حمیدرضا نصرتی 970
183 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 866
184 جلسه سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 931
185 ابعاد هیدروپلیتیک امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سید مصطفی هاشمی 935
186 پیام تسلیت به آقای دکتر عطا اله عبدی حمیدرضا نصرتی 1006
187 سخنرانی علمی با عنوان بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 845
188 سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس حمیدرضا نصرتی 837
189 نشست تخصصی روز ملی جمعیت حمیدرضا نصرتی 796
190 امضای تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشکده جغرافیای انتظامی حمیدرضا نصرتی 741
191 امضاء تفاهم نامه مشترک میان مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 813
192 اولین جلسه کمیته علمی همایش آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 840
193 سخنرانی علمی عدالت اقتصادی و دموکراسی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 819
194 بازدید اعضای انجمن ژئوپلتیک ایران شعبه گیلان از مرز جمهوری آذربایجان حمیدرضا نصرتی 787
195 گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران حمیدرضا نصرتی 799
196 نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 743
197 نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس سید مصطفی هاشمی 826
198 بازدید شاخه دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی از خبرگزاری شفقنا حمیدرضا نصرتی 903
199 سخنرانی علمی بینش و روش در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 817
200 احياي جاده ابريشم جديد، طرح ابتكاري چين: يك راه، يك كمربند حمیدرضا نصرتی 837