اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 256
22 همايش "ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایداردر مناطق مرزی با رویکرد آمایشی” حمیدرضا نصرتی 250
23 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 218
24 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 340
25 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 268
26 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 293
27 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 224
28 آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان حمیدرضا نصرتی 223
29 گزارش تصویری نشست علمی نظریه قلمروسازی در جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 251
30 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 211
31 جوابیه ای بر نامه دوم دکتر حسین پور مطلق حمیدرضا نصرتی 184
32 جوابیه ای بر حاشیه ای بر یک حاشیه حمیدرضا نصرتی 169
33 همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای حمیدرضا نصرتی 342
34 تصاویری از نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی حمیدرضا نصرتی 342
35 "توطئه قرن" حمیدرضا نصرتی 313
36 برگزاری کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حمیدرضا نصرتی 294
37 پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی حمیدرضا نصرتی 290
38 معرفی محورهای همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای حمیدرضا نصرتی 270
39 نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی حمیدرضا نصرتی 228
40 عضویت آقای دکتر سید هادی زرقانی در کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی شورای عتف حمیدرضا نصرتی 259