اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
21 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 218
22 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 274
23 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 243
24 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 234
25 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 212
26 همایش بین المللی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 336
27 میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96 حمیدرضا نصرتی 250
28 نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه حمیدرضا نصرتی 301
29 گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس حمیدرضا نصرتی 322
30 پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس حمیدرضا نصرتی 265
31 سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی حمیدرضا نصرتی 253
32 اطلاعیه چاپ کتاب حمیدرضا نصرتی 270
33 کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 255
34 اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 260
35 حلقه گمشده ژئوپلیتیک امنیت؛ ازگذشته تا دوران ما حمیدرضا نصرتی 367
36 برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 221
37 امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 272
38 تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران(به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز ) حمیدرضا نصرتی 353
39 نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری حمیدرضا نصرتی 277
40 واقع نگری یا عوام فریبی، نگاهی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری؛ حمیدرضا نصرتی 317