اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
41 اولین کنگره بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها حمیدرضا نصرتی 430
42 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ، گذشته ، حال ، آینده ؛ ایران حمیدرضا نصرتی 372
43 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 282
44 عشق به میهن، توتیای ایران امروز حمیدرضا نصرتی 427
45 روابط موثر ژئوپلیتیک پایه ی ایران و فرانسه؛ فرصت یا آسیب؟ حمیدرضا نصرتی 430
46 دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 391
47 کتاب ژئوپلیتیک شهری توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. حمیدرضا نصرتی 349
48 جغرافیا و سیاست: نقش دولتمردان و نظامیان در توسعه آموزش جغرافیا در ایران حمیدرضا نصرتی 325
49 پوتین، پطر ثانی حمیدرضا نصرتی 370
50 انجمن ژئوپلیتیک ایران با مشارکت خانه فرهنگ ایده برگزار می کند: حمیدرضا نصرتی 374
51 سمپوزیوم تخصصی آب حمیدرضا نصرتی 459
52 گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي حمیدرضا نصرتی 400
53 بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 381
54 دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 441
55 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل حمیدرضا نصرتی 464
56 آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 427
57 پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران حمیدرضا نصرتی 524
58 تبریک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به مناسبت عید نوروز حمیدرضا نصرتی 425
59 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد حمیدرضا نصرتی 469
60 برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب حمیدرضا نصرتی 522