اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
401 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای رادیکال سید مصطفی هاشمی 1437
402 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1300
403 پیام تبریک ارتقاء علمی استادی خانم دکتر پیشگاهی فرد سید مصطفی هاشمی 2475
404 ششمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1314
405 سخنرانی علمی جغرافیای رادیکال برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1352
406 جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 1289
407 "اطلاعیه سخنرانی" حمیدرضا نصرتی 1285
408 گزارش تکمیلی سخنرانی رقابت های ژئوپلیتیک و مصلحت های راهبردی در روابط ایران و امریکا سید مصطفی هاشمی 1267
409 گزارش تکمیلی سخنرانی جغرافیای فمینیسم سید مصطفی هاشمی 1272
410 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1235
411 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1240
412 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1441
413 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1431
414 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 1607
415 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1426
416 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1611
417 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1394
418 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1349
419 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1490
420 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1513