اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
441 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1539
442 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1486
443 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1622
444 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1655
445 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 2682
446 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2244
447 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 2053
448 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1691
449 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2075
450 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2463
451 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 1783
452 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2193
453 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2266
454 مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه حمیدرضا حافظ نیا 5577
455 اطلاعیه شماره 1: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1886
456 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1790
457 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1688
458 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 1850
459 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1876
460 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1579