اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
481 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1678
482 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1789
483 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1826
484 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 2955
485 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2467
486 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 2338
487 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1867
488 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2271
489 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2707
490 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2039
491 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2430
492 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2530
493 مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه حمیدرضا حافظ نیا 5908
494 اطلاعیه شماره 1: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2102
495 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1998
496 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1879
497 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 2059
498 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2044
499 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1767
500 تمدید ارسال آثار به دومین دوره انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1768