اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
501 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1646
502 اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 1613
503 نشست علمی و تخصصی نقد و بررسی کتاب جغرافیای انتخابات برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1914
504 سخنرانی علمی چیستی جغرافیای جنسیت برگزار شد حمیدرضا نصرتی 1844
505 گزارش ششمين كنگره انجمن ژئوپلیتيك ايران - پدافند غير عامل حمیدرضا نصرتی 2039
506 گزارش تکمیلی سحنرانی چشم انداز تحولات سوریه سید مصطفی هاشمی 1797
507 همایش ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم انداز برگزار شد حمیدرضا نصرتی 2035
508 پنجمین خبرنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1796
509 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1765
510 " اطلاعیه" حمیدرضا نصرتی 1874
511 دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 1907
512 سخنرانی علمی آقای دکتر حافظ نیا با موضوع مسئله فلسفه و ماهیت در جغرافیا سید مصطفی هاشمی 3105
513 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2574
514 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 2445
515 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1961
516 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2350
517 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2855
518 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2135
519 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2532
520 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2639