اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
521 گزارش تکمیلی سحنرانی آقای دکتر کاویانی راد پیرامون ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2584
522 پیام تشکر سرکار خانم دکتر دره میرحیدر سید مصطفی هاشمی 2462
523 گزارش برگزاری سخنرانی ماهیت جغرافیای سیاسی توسط آقای دکتر کاویانی راد سید مصطفی هاشمی 1970
524 اطلاعیه دعوت به شرکت در هفتمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران «حکمرانی، سیاست و دوستی» سید مصطفی هاشمی 2358
525 گزارش تصویری همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2878
526 سخنرانی علمی ماهیت جغرافیای سیاسی سید مصطفی هاشمی 2147
527 مصاحبه با آقای دکتر کاویانی راد دبیر علمی همایش ملی جغرافیای انتخابات سید مصطفی هاشمی 2543
528 گزارش تصویری مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا حافظ نیا سید مصطفی هاشمی 2655
529 مجموعه مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه حمیدرضا حافظ نیا 6110
530 اطلاعیه شماره 1: ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2214
531 کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2113
532 دوره های آموزشی انجمن ژئوپلیتیک سید مصطفی هاشمی 1980
533 اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران سید مصطفی هاشمی 2177
534 حضور دکتر براری در انجمن ژئوپلیتیک ایران سید مصطفی هاشمی 2150
535 گزارش دهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1870
536 تمدید ارسال آثار به دومین دوره انتخاب برترین آثار علمی در جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1864
537 گزارش نهمین جلسه کارگروه واژه گزینی جغرافیای سیاسی روابط عمومی 1947
538 اولین جلسه ششمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 2048
539 گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران روابط عمومی 1999
540 نتایج نهایی رتبه‌های اول «انتخاب برترین آثار در جغرافیای سیاسی در سال 1389» روابط عمومی 2290