اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
81 گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری حمیدرضا نصرتی 350
82 چهارمین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی حمیدرضا نصرتی 393
83 بازنمائی تحولات ژئوپلیتیکی همه پرسی استقلال در کردستان عراق حمیدرضا نصرتی 425
84 واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه، گذشته، حال و آینده حمیدرضا نصرتی 645
85 فراخوان دریافت مقاله: همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 677
86 همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 702
87 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 620
88 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 556
89 همایش بین المللی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا حمیدرضا نصرتی 721
90 میزگرد تخصصی پیامدهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات سال 96 حمیدرضا نصرتی 610
91 نقش ژئواستراتژی در سیاست های آفندی و پدافندی روسیه حمیدرضا نصرتی 617
92 گزارش سفر علمی- فرهنگی به مناطق مرزی تایباد و سرخس حمیدرضا نصرتی 681
93 پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس حمیدرضا نصرتی 609
94 سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی حمیدرضا نصرتی 593
95 اطلاعیه چاپ کتاب حمیدرضا نصرتی 608
96 کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید. حمیدرضا نصرتی 601
97 اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد. حمیدرضا نصرتی 626
98 حلقه گمشده ژئوپلیتیک امنیت؛ ازگذشته تا دوران ما حمیدرضا نصرتی 718
99 برگزاری نشست مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 544
100 امضاء تفاهم نامه مشترک میان انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی حمیدرضا نصرتی 650