معرفی کتاب

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حمیدرضا نصرتی 59
2 ژئوپولیتیک گردشگری و همگرایی منطقه‌‎ای (ایران و جمهوری آذربایجان) حمیدرضا نصرتی 63
3 حکمروایی تغییر آب و هوا حمیدرضا نصرتی 166
4 علل پیدایش و بقای کشور ایران حمیدرضا نصرتی 130
5 سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی سنتی و مدرن حمیدرضا نصرتی 370
6 زیست‌سیاست: درآمدی پیشرفته حمیدرضا نصرتی 346
7 آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی حمیدرضا نصرتی 483
8 ژئوپلیتیک برای همه حمیدرضا نصرتی 448
9 قدرت شهرها در روابط بین‌الملل حمیدرضا نصرتی 396
10 دیدگاههای تئوریک در خصوص حکمرانی دولتی حمیدرضا نصرتی 469
11 اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک حمیدرضا نصرتی 551
12 جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس حمیدرضا نصرتی 437
13 ایران و بازیگران سیاسی غیردولتی خاورمیانه حمیدرضا نصرتی 504
14 آرا و نظریه های علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا حمیدرضا نصرتی 489
15 نگرشی نو به مطالعات مرزی( مفاهیم، اصول و نظریه ها) حمیدرضا نصرتی 889
16 جغرافیا و جهانی شدن حمیدرضا نصرتی 570
17 جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها حمیدرضا نصرتی 522
18 ژئوپلیتیک انرژی ایران وآسیای مرکزی و قفقاز حمیدرضا نصرتی 495
19 مفاهیم کلیدی در جغرافیای اقتصادی حمیدرضا نصرتی 493
20 مقدمه ای بر مخاطرات انسانی حمیدرضا نصرتی 586