نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

تعداد رای دهندگان:
754

نخستین رای:
دوشنبه 17 مهر 1385 ساعت 16:31

آخرین رای:
شنبه 01 آذر 1399 ساعت 22:05

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟

Hits Percent Graph
عالی
305 40.5%
نامطلوب
232 30.8%
خوب
121 16%
متوسط
45 6%
باید کیفیت بالاتر برود
45 6%