همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

  • PDF

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت در اردیبهشت‌ماه 1392 با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها در دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 15:39