هیات مدیره فعلی - پنجمین هیات مدیره انجمن

  • PDF
فهرست مطلب
هیات مدیره فعلی
پنجمین هیات مدیره انجمن
چهارمین هیات مدیره انجمن
سومین هیات مدیره انجمن
دومین هیات مدیره انجمن
اولین هیات مدیره انجمن
تمامی صفحات

 

» پنجمین هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران


دکتر محمد رضا حافظ نیا
رئیس هیات مدیره

دکتر عبدالرضا فرجی راد
نایب رئیس هیات مدیره

دکتر غلامحسین حیدری
دبیر انجمن

دکتر مرتضی قورچی
خزانه دار

دکتر مراد کاویانی راد
عضو هیات مدیره

 

بازرسان اصلی

1-     آقای دکتر سید یحیی رحیم صفوی

2-    آقای دکتر کیومرث یزدان­پناهآخرین به روز رسانی در پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 22:30