دو فصلنامه تخصصی روابط آفریقا – آسیا

اخبار رویدادها

فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا»

فراخوان ارسال مقاله برای دو فصلنامه تخصصی «روابط آفریقا آسیا» مرکز مطالعات آفریقا (دانشگاه تربیت مدرس) محورهای دریافت مقاله: 1- مقالات تخصصی در حوزه های آسیا و آفریقا؛ 2- مطالعات مقایسه ای میان دو قاره در حوزه های مختلف؛ 3- زمینه های همکاری-مناقشه میان کنشگران دو قاره؛ 4- تاثیر قدرت های بزرگ بر تعاملات دو

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا