موسسه آموزش عالی قشم

اخبار داخلی انجمن

امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با موسسه آموزش عالی قشم

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز سیزدهم دی ماه سال 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و موسسه آموزش عالی قشم با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر افشین متقی بالاترین مقام صاحب امتیاز موسسه آموزش عالی قشم به

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا