موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

اخبار داخلی انجمن

امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

در راستای ایجاد و گسترش زمینه های تعاملات و همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از امکانات و توانمندی های یکیدیگر در زمینه های علمی و پژوهشی و تبادل تجربیات طرفین و نشر یک فصلنامه مشترک علمی و پژوهشی، روز پنجم آبان ماه سال 1399، تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا