نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت»

همایش های انجمن

برگزاری اولین نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت»

اولین نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت» در تاریخ ١۴٠١/٠۴/٢٢ در سالن خیام خانه انديشمندان علوم انسانی برگزار شد. با توجه به مصوبه جلسه هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401 که مقرر شد همایشی در خصوص تمدن دریا پایه با همکاری نیروی دریایی ارتش برگزار شود،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا