پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی آفریقا

اخبار رویدادها

برگزاری پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی آفریقا

پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی آفریقا ۲۸ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۲ برگزار می شود. مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و نهادهای عالی سیاست گذاری و اجرایی، پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی آفریقا را برگزار می کند.پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی آفریقا با حضور سفرا،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا