کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

معرفی کتاب

کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران منتشر شد.

کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران به همت انتشارات سمت در سال 1395 منتشر شد. این کتاب توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر زهرا احمدی پور (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر ابراهیم رومینا (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) به نگارش درآمده است. در

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا