کمیته بین الملل

اخبار داخلی انجمن

اولین جلسه کمیته بین الملل انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد.

جلسه راس ساعت 20 روز پنج شنبه با حضور اعضاء کمیته بین الملل تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید. دکتر رئیس السادات: در ابتدا گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کردند. این فعالیتها شامل: – فعال شدن کمیته بین‌الملل –  صدور حکم برای مسئول کمیته – مشخص شدن اعضای کمیته – تشکیل کار

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا