گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی کلات و درگز استان خراسان رضوی

اخبار داخلی انجمن

گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی کلات و درگز استان خراسان رضوی

سفر با سرپرستی آقای دکتر جان پرور و جمعی از دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی جغرافیا با همراهی جناب سرگرد بیهقی ساعت 8 صبح 11 خرداد ماه 1401 از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز گردید. ساعت 11 با ورود به شهر کلات جناب سرگرد فرودی فرمانده مرزی کلات به همراه مرزبانان عزیز به جمع ما

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا