اخبار داخلی انجمن

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 جلسه سوم کارگاه آموزشی اصول کشورداری حمیدرضا نصرتی 8
2 راه اندازی شعبه کردستان انجمن ژئوپلیتیک ایران و حکم انتصاب مسئول شعبه حمیدرضا نصرتی 20
3 وبینار انتخاباتی حمیدرضا نصرتی 10
4 فراخوان ارسال مقاله به فصل‌نامه آمایش سیاسی فضا حمیدرضا نصرتی 40
5 کارگاه آموزشی اصول کشورداری حمیدرضا نصرتی 103
6 موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه مراغه حمیدرضا نصرتی 70
7 راه اندازی شعبه خراسان جنوبی انجمن ژئوپلیتیک ایران و حکم انتصاب مسئول شعبه حمیدرضا نصرتی 84
8 نشست علمی به مناسبت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا حمیدرضا نصرتی 61
9 حکم انتصاب مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 95
10 حکم انتصاب مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 104
11 حکم انتصاب مسئول کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 109
12 سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی7) حمیدرضا نصرتی 97
13 پاورپوینت راهبرد منطقی سازی ساختار سازمانی حکومت (مورد: ج. ا. ایران) حمیدرضا نصرتی 84
14 ثبت نام در میدان فاطمی، جنون قدرت یا شهوت شهرت حمیدرضا نصرتی 105
15 مصاحبه تلویزیونی آقای دکتر نبی الله رشنو با شبکه خبر حمیدرضا نصرتی 92
16 پیام تسلیت حمیدرضا نصرتی 93
17 وبینار تخصصی تحلیل انتخابات ریاست جمهوری ایران از دیدگاه جغرافیای انتخابات حمیدرضا نصرتی 102
18 عید سعید فطر مبارک حمیدرضا نصرتی 80
19 اطلاعیه حمیدرضا نصرتی 80
20 صورتجلسه نشست انجمن معلمان جغرافیای خراسان رضوی با انجمن ژئوپلیتیک ایران حمیدرضا نصرتی 88