گزارش تصویری نشست علمی نظریه قلمروسازی در جغرافیای سیاسی

  • PDF

گزارش تصویری از برگزاری نشست علمی نظریه قلمروسازی در جغرافیای سیاسی با سخنرانی دکتر محمد زهدی گهرپور
زمان: سه شنبه 29 بهمن 1398
مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن خیام

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 15:34