آیا مهره خوش شانس عراقی ها رای می آورد؟

  • PDF

دکتر محمد اخباری (نائب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) در گفتگو با خبرآنلاین عنوان کرد:
آیا مهره خوش شانس عراقی ها رای می آورد؟
الکاظمی تا ایجاد کابینه و شروع به کار خود فاصله چندانی ندارد و توافق احزاب برای رای اعتماد به او راه را برای عبور از عراق از بحران آماده کرده است.


www.khabaronline.ir
https://www.khabaronline.ir/news/1377350/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 06 ارديبهشت 1399 ساعت 16:39