انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی

  • PDF

دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس....

دکتر مصطفی قادری حاجت استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس....

دیده بانی علمی بیماری کووید19

انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی / جغرافیایی


http://s13.picofile.com/file/8398667626/Res_Guide_Hse_61.pdf.html

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:52