برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا

  • PDF

تصاویری از برگزاری جلسه کمبته علمی و اجرایی همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای که روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1399 با حضور جمعی از اساتید دانشگاههای تهران و دانشگاه گیلان و مسئولین منطقه آزاد انزلی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در موسسه آینده پژوهشی جهان اسلام برگزار گردید.