سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم)

  • PDF

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند...
سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ....

گفتگوی ششم....

عنوان سخنرانی:

تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده....

سخنران:

دکتر خسرو صادق: پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک....

زمان:

سه شنبه 8 مهر 1399 -
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات...

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایرانhttps://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 16:57