تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

  • PDF

تصاویری از برگزاری نشست خبری همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و‌ امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» که دیروز سه شنبه به تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ در ساعت 12:30 دقیقه الی 13:30 دقیقه بعد از ظهر برگزار و از طریق فضای مجازی به صورت زنده پخش گردید.