اطلاعیه

  • PDF

اعضا محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می توانند برای دیدن اخبار، تصاویر و مصاحبه های مربوط به برگزاری همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی که در تاریخ 7 و 8 آبان ماه 1399 به صورت مجازی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد به کانال تلگرام انجمن به آدرس https://t.me/iag2002 مراجعه فرمایند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:33