تصویری از برگزاری جلسه نهایی هماهنگی برگزاری همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا

  • PDF

تصویری از برگزاری جلسه نهایی هماهنگی برگزاری همایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با شرکت کمیته اجرایی همایش در روز دوشنبه 5 ابان 99 در موسسه جهان اسلام برگزار شد.

برای دیدن تصاویر بیشتر به کانال تلگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران به آدرس https://t.me/iag2002 مراجعه فرمایید.