لینک های پخش زنده همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي

  • PDF

لینک های پخش زنده همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيك مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه اي


زمان: سه شنبه ٢٧ آبان ماه ١٣٩٩
مكان: مركز همايش هاي بين المللي سازمان منطقه آزاد انزلي(به صورت حضوري و مجازي)

سالن اصلی همایش:


Live804.videocake.irپنل شماره1:


Live989.videocake.ir

پنل شماره2:


Live714.videocake.ir

پخش زنده زبان روسی


http://live109.videocake.ir/


پخش زنده زبان انگلیسی:


http://live941.videocake.ir/

لینک سخنرانی خارجی


https://eng.videocake.ir

سایت همایش


Event.anzalifz.org