گواهی رتبه علمی فصلنامه ژئوپلیتیک

  • PDF

فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک با صاحب امتیازي انجمن ژئوپلیتیک ایران بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب در ارزیابی سال 1398، موفق به کسب رتبه بین المللی شده است.

اعضا محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران برای دریافت و دانلود فایل گواهی رتبه علمی فصلنامه ژئوپلیتیک میتوانند به لینک زیر و به کانال تلگرام انجمن به آدرس  https://t.me/iag2002 مراجعه فرمایند.

لینک دریافت و دانلود گواهی رتبه علمی فصلنامه ژئوپلیتیک

https://s16.picofile.com/file/8419247476/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf.html