راه اتدازی واتس آپ خط رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران

  • PDF

واتس آپ خط رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران راه اندازی شد. اعضا محترم انجمن می توانند از این پس با شماره رسمی انجمن 09122187095 در تماس باشند.